1

Wyniki oceny wniosków złożonych w ramach naboru 10/2021 PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.1.1. Wsparcie na rzecz rozwoju i zakładania działalności gospodarczej i działania szkoleniowe na operacje z zakresu rozwijania działalności gospodarczej oraz w ramach Informacji nr 1/2021 realizacji operacji własnej.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności w załączeniu przedstawia dokumenty dotyczące naboru:

  • 10/2021 PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.1.1 Wsparcie na rzecz rozwoju i zakładania działalności gospodarczej i działania szkoleniowe na operacje z zakresu rozwijania działalności gospodarczej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

1. Protokół z Posiedzenia Rady z dnia 23.09.2021 r.

2. Lista operacji zgodnych z LSR Lokalnej Grupy Działania Szlak Tatarski złożonych w naborze nr 10/2021.

3. Lista operacji wybranych przez Radę Lokalnej Grupy Działania Szlak Tatarski do finansowania spośród operacji złożonych w naborze nr 102021.

4. Wzór protestu do ZW za pośrednictwem LGD.

Ponadto Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski w załączeniu przedstawia dokumenty dotyczące wyboru operacji przez Radę LGD Szlak Tatarski w ramach operacji własnej, tj.:
5. Lista operacji wybranych przez Radę Lokalnej Grupy Działania Szlak Tatarski do finansowania złożonych w ramach operacji własnej nr 1/2021.