Wyniki oceny wniosków złożonych w ramach naboru 13/2020 PRZEDSIĘWZIĘCIE 2.2.4 Inwestycje przy obiektach zabytkowych na operacje z zakresu: typ projektu nr 7 – Projekty dotyczące dziedzictwa kulturowego oraz w ramach naboru 14/2020 PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.3.1 Usługi opiekuńcze dla osób zależnych

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności w załączeniu przedstawia dokumenty dotyczące naboru:

 • 13/2020 PRZEDSIĘWZIĘCIE 2.2.4 Inwestycje przy obiektach zabytkowych na operacje z zakresu: typ projektu nr 7 – Projekty dotyczące dziedzictwa kulturowego
  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020,
 • 14/2020 PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.3.1 Usługi opiekuńcze dla osób zależnych
  na operacje z zakresu: typu projektu nr 9 – Wsparcie usług opiekuńczych dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami świadczonych w lokalnej społeczności w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

 

 1. Protokół z Posiedzenia Rady z dnia 08.10.2020.
  1. Protokół z Posiedzenia Rady 08.10.2020 r
 2. Lista operacji zgodnych z LSR Lokalnej Grupy Działania Szlak Tatarski złożonych w naborze nr 13/2020.
  2. Lista operacji zgodnych 13_2020
 3. Lista operacji zgodnych z LSR Lokalnej Grupy Działania Szlak Tatarski złożonych w naborze nr 14/2020
  3. Lista operacji zgodnych 14_2020
 4. Lista operacji wybranych przez Radę Lokalnej Grupy Działania Szlak Tatarski do finansowania spośród operacji złożonych w naborze nr 13/2020.
  4. Lista operacji wybranych 13_2020
 5. Lista operacji wybranych przez Radę Lokalnej Grupy Działania Szlak Tatarski do finansowania spośród operacji złożonych w naborze nr 14/2020.
  5. Lista operacji wybranych 14_2020
 6. Wzór protestu do ZW za pośrednictwem LGD.
  6. Wzór protestu RPOWP

 

image_printDrukuj stronę
Przekaż dalej: