Wyniki oceny wniosków złożonych w ramach naboru 15/2020 PRZEDSIĘWZIĘCIE 3.3.1 Kształtowanie przestrzeni publicznej na operacje z zakresu: typ projektu nr 9 – Rewitalizacja małej skali.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności w załączeniu przedstawia dokumenty dotyczące naboru:

 • 15/2020 PRZEDSIĘWZIĘCIE 3.3.1 Kształtowanie przestrzeni publicznej na operacje z zakresu: typ projektu nr 9 – Rewitalizacja małej skali w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020,

 

 1. Protokół z Posiedzenia Rady z dnia 22.10.2020.
  1. Protokół z Posiedzenia Rady z dnia 22.10.2020
 2. Lista operacji zgodnych z LSR Lokalnej Grupy Działania Szlak Tatarski złożonych w naborze nr 15/2020.
  2. Lista operacji zgodnych 15-2020
 3. Lista operacji wybranych przez Radę Lokalnej Grupy Działania Szlak Tatarski do finansowania spośród operacji złożonych w naborze nr 15/2020.
  3. Lista operacji wybranych 15-2020
 4. Wzór protestu do ZW za pośrednictwem LGD.
  4. Wzór protestu RPOWP
image_printDrukuj stronę
Przekaż dalej: