Zakup i instalacja kolektorów słonecznych w agroturystyce

Działanie: Małe projekty

Nazwa Beneficjenta: POL BUD Katarzyna Kucharewicz

Tytuł: Zakup i instalacja kolektorów słonecznych w agroturystyce

Okres realizacji operacji: 05.08.2010-13.06.2011

Wartość ogólna operacji: 18 479,58

Wartość wypłaconej pomocy: 10 603,04 zł

Opis zrealizowanej operacji: projekt zakładał zakup i montaż zestawu kolektorów słonecznych w celu ogrzewania wody w gospodarstwie agroturystycznym. W skład zakupionego zestawu kolektorów słonecznych weszło 6 kolektorów płaskich, zasobnik na wodę o pojemności 400 litrów oraz elementy niezbędne do uruchomienia urządzeń. Dzięki temu w budynku należącym do gospodarstwa agroturystycznego można ogrzewać wodę użytkową. Realizacja projektu, którego Beneficjentem była firma POL BUD, pozwoliła przede wszystkim na podniesienie konkurencyjności gospodarstwa agroturystycznego, prowadzonego przez jego właścicielkę Katarzynę Kucharewicz. Natomiast kolektory słoneczne jako urządzenia wykorzystujące energię źródeł odnawialnych pozytywnie wpływają na stan środowiska naturalnego. Jest to istotne m. in. z tego powodu, że  gospodarstwo agroturystyczne znajduje się blisko chronionego obszaru Puszczy Knyszyńskiej (miejscowość Planteczka, gmina Sokółka).

image_printDrukuj stronę
Przekaż dalej:
Skip to content