1

Zapraszamy do punktu informacyjno-konsultacyjnego – 15.07.2021 r., Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kuźnicy, g. 12:00-16:00

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski zaprasza do skorzystania z punktu informacyjno-konsultacyjnego.

Plakat informacyjny

Punkt jest miejscem, gdzie można otrzymać informacje o dostępnych środkach i sposobach ich pozyskania, a także skorzystać z indywidualnych konsultacji świadczonych przez pracowników biura.

Punkt informacyjno-konsultacyjny będzie otwarty w dniu 15 lipca 2021 r. w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Kuźnicy (ul. Sidrzańska 2, 16-123 Kuźnica) w godzinach 12:00-16:00.

Zapraszamy.