NAJNOWSZEinformacje


Stowarzyszenie LGD Szlak Tatarski działa w pięciu gminach na obszarze powiatu sokólskiego.

Stowarzyszenie LGD Szlak Tatarski działa w pięciu gminach na obszarze powiatu sokólskiego.


Baner EFS

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski współfinansowane jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.


Skip to content