Logo

Relacja z warsztatów kulinarnych w ramach projektu współpracy „Kulinarne Unikaty Lokalną Tradycją” (15-16.11.2021 r.)

W dniach 15-16 listopada 2021 r. odbyły się warsztaty kulinarne organizowane w ramach realizacji projektu współpracy pn. „Kulinarne Unikaty Lokalną Tradycją” zorganizowane przez partnerów projektu: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski, Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja rozwoju Ekonomicznego Wsi oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie”. Program warsztatów obejmował m.in. część teoretyczną, w ramach której przewidziano...
Logo

Podpisanie umowy na realizację projektu współpracy – „Kulinarne Unikaty Lokalną Tradycją”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski wraz z Lokalną Grupą Działania Stowarzyszeniem N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi oraz Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania Brama na Podlasie w dniu 2 września 2021 roku podpisało umowę o przyznaniu pomocy na realizację projektu współpracy pn. „Kulinarne Unikaty Lokalną Tradycją”. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej, w ramach poddziałania 19.3 Przygotowanie i...
Zdjęcie grupowe

Relacja z wyjazdu studyjnego w ramach projektu współpracy „Kulinarne Unikaty Lokalną Tradycją”

W dniach 28 września – 2 października 2021 r. odbył się wyjazd studyjny w ramach realizacji projektu współpracy pn. „Kulinarne Unikaty Lokalną Tradycją” zorganizowany przez partnerów projektu: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski, Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja rozwoju Ekonomicznego Wsi oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania...
Grupa uczestniczek

Wyjazd studyjny i warsztaty kulinarne w ramach projektu „Smaki Łączą Regiony”

W dniach 01-04.10.2021 r. odbył się wyjazd studyjny połączony z warsztatami kulinarnymi. Podczas wizyty studyjnej zorganizowano konferencję dotyczącą realizowanego projektu połączoną z warsztatami kulinarnymi. Czterodniowa wizyta studyjna zorganizowana była w miejscowości Zakopane. Łącznie w wizycie studyjnej uczestniczyło 20 osób/mieszkańców z obszaru objętego LSR Stowarzyszenia LGD Szlak Tatarski. Zakres konferencji obejmował takie zagadnienia jak: omówienie założeń realizowanego projektu, przedstawienie dobrych praktyk...
Wystawa foto

Relacja z wystawy fotograficznej realizowanej w ramach projektu współpracy pn. „Smaki Łączą Regiony”.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski w dniach 1.09.2021 r. i 30.09.2021 r. w sali wystawowej Sokólskiego Ośrodka Kultury zorganizowało wystawę fotograficzną. Zadaniem przygotowanej ekspozycji było ukazanie walorów turystycznych, przyrodniczych i kulturowych obszaru LGD Szlak Tatarski. Wstęp na wystawę był nieodpłatny i nieograniczony. Powyższe zadanie zostało zrealizowane w ramach projektu pn.: "Smaki Łączą Regiony" w ramach poddziałania 19.3 "Przygotowanie i...
Uczestnicy warsztatów

Relacja z warsztatów ceramicznych realizowanych w ramach projektu współpracy „Smaki Łączą Regiony”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski wraz z partnerem projektu Lokalną Grupą Działania Stowarzyszeniem "Sąsiedzi" w dniach 06.09.2021 r. i 27.09.2021 r. w miejscowości Sokole, Gmina Michałowo zorganizowały warsztaty ceramiczne. W zadaniu uczestniczyli mieszkańcy terenów objętych LSR ww. Lokalnych Grup Działania. Warsztaty podzielone zostały na dwa etapy pracy (2 dni), podczas których uczestnicy poznali podstawowe techniki pracy z gliną: wygniatanie...
Plakat

Zaproszenie na wystawę fotograficzną realizowaną w ramach projektu współpracy pn. „Smaki Łączą Regiony”

W dniach 01.09.2021 r. i 30.09.2021 r. w sali wystawowej Sokólskiego Ośrodka Kultury (ul. Grodzieńska 1, 16-100 Sokółka) odbędzie się wystawa fotograficzna. Tematyką przygotowanej ekspozycji będzie ukazanie walorów turystycznych, przyrodniczych i kulturowych obszaru LGD Szlak Tatarski. Wstęp na wystawę jest nieodpłatny i nieograniczony. Powyższe zadanie jest realizowane w ramach projektu pn.: "Smaki Łączą Regiony" w ramach poddziałania 19.3 "Przygotowanie i...
Garncarstwo

Zaproszenie na warsztaty z garncarstwa

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski ma przyjemność zaprosić mieszkańców obszaru LGD na warsztaty z garncarstwa w miejscowości Sokole 59, 16-050 Michałowo. Uczestnicy warsztatów będą mieli możliwość poznania technik pracy z gliną oraz lepienia, zdobienia, wysuszania i wypalania prac za pomocą szkliw, angob i granulatu szklanego. Realizacja zadania podzielona jest na dwa etapy (2 dni) w terminach: 06.09.2021r, 27.09.2021 r....
Występ na scenie

Tatarskie święto wiosny „Navruz” odbyło się w Bohonikach (20 czerwca 2021 r.)

W dniu 20 czerwca 2021 r. w Bohonikach odbył się festyn "Navruz", wydarzenie organizowane w ramach tatarskiego święta wiosny. Festyn "Navruz" rozpoczął się o godz. 12:00 uroczystym przemówieniem i powitaniem przybyłych gości. Dla uczestników wydarzenia zaplanowano wiele atrakcji, m.in.: stoiska z tradycyjnym jedzeniem i rękodziełem regionalnym, warsztaty kwiatowe, kosmetyków naturalnych i wyplatania makramy, animacje i zabawy dla najmłodszych (m.in. malowanie...

Podpisanie umowy na realizację nowego projektu współpracy – „Smaki Łączą Regiony”

Dwie lokalne grupy działania z województwa podlaskiego: Stowarzyszenie LGD Szlak Tatarski oraz Stowarzyszenie "Sąsiedzi" w dniu 7 grudnia 2020 r. podpisały umowę o przyznaniu pomocy na realizację nowego projektu współpracy pn.: "Smaki Łączą Regiony" o akronimie "SŁR". Celem projektu współpracy jest podniesienie atrakcyjności obszarów LGD ze szczególnym uwzględnieniem tradycji kulinarnych oraz zachowanie i kultywowanie dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego jak również integracja...
Wyjazd studyjny do Niemiec (Drezno i okolice) w ramach Projektu „Energia Odnawialna Lokalnie (…)” – 30.09.2019 r.-04.10.2019 r.

Wyjazd studyjny do Niemiec (Drezno i okolice) w ramach Projektu „Energia Odnawialna Lokalnie (…)” – 30.09.2019 r.-04.10.2019 r.

W dniach 30.09.2019 r.-04.10.2019 r. odbył się wyjazd studyjny organizowany w ramach projektu pt.: „Energia Odnawialna Lokalnie. Innowacyjna inicjatywa partnerska na rzecz ochrony środowiska i zapobiegania zmianom klimatycznym” (EOL) (projekt jest realizowany w ramach poddziałania 19.3 "Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020). W wyjeździe wzięło udział 51...

II etap warsztatów kulinarnych w ramach projektu „Kulinarna Akademia Cudów” – 26-28 czerwca 2019 r.

W dniach 26-28 czerwca 2019 r. w Zespole Szkół nr 6 przy ulicy Kajki w Ełku odbył się kolejny etap warsztatów kulinarnych w ramach projektu współpracy pn.: "Kulinarna Akademia Cudów", realizowanego przez 5 lokalnych grup działania. W warsztatach uczestniczyło łącznie 30 osób. Wśród nich oprócz pracowników lokalnych grup działania pojawili się m.in.: zawodowi kucharze, osoby prowadzące gospodarstwa agroturystyczne oraz przedstawiciele...
Warsztaty kulinarne w ramach projektu „Kulinarna Akademia Cudów” – 28-30 maja 2019 r.

Warsztaty kulinarne w ramach projektu „Kulinarna Akademia Cudów” – 28-30 maja 2019 r.

W dniach 28-30 maja w ośrodku "Szczęsny" w Ciechanowcu odbyły się warsztaty kulinarne realizowane w ramach projektu współpracy "Kulinarna Akademia Cudów". Organizatorem warsztatów była Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie”. Łącznie w warsztatach wzięło udział 30 uczestników. Warsztaty poprowadził znany kucharz Marcin Budynek prowadzący "Akademię Kulinarną". Uczestnicy w kuchni uczyli się przyrządzania zapomnianych dań kuchni kresowej i podlaskiej, sporządzania marynat...

Konferencja inaugurująca projekt współpracy pn.: „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na obszarze EGO – teoria i dobre praktyki”.

Pięć Lokalnych Grup Działania: Lokalna Grupa Działania – Puszcza Knyszyńska, Stowarzyszenie “Suwalsko-Sejneńska” Lokalna Grupa Działania, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania “Brama na Podlasie” oraz Lokalna Grupa Działania „Lider w EGO” rozpoczęło realizację projektu współpracy pod nazwą: „Energia Odnawialna Lokalnie. Innowacyjna inicjatywa partnerska na rzecz ochrony środowiska i zapobiegania zmianom klimatycznym”. Projekt przewiduje szereg działań mających...

Konferencja dotycząca projektu „Kulinarna Akademia Cudów” – 28.02.2019-01.03.2019 r.

W dniach 28.02.2019-01.03.2019 r. w "Hotelu nad Wigrami" w miejscowości Gawrych Ruda odbyła się konferencja dotycząca projektu „Kulinarna Akademia Cudów”. Część merytoryczna konferencji rozpoczęła się przedstawieniem założeń projektu i omówieniem roli partnerów w projekcie, wraz z prezentacją poszczególnych partnerów projektu. Program spotkania obejmował głównie wieloetapową pracę w grupach tematycznych dot. poszczególnych działań oraz przedstawienie harmonogramu dziennego realizacji projektu. Celem projektu...