RAPORT Z BADANIA EWALUACYJNEGO WDROŻENIA LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU LGD SZLAK TATARSKI

Raport ewaluacyjny pełni funkcję zestawienia ustaleń i zaleceń poczynionych w trakcie przeprowadzania badania ewaluacyjnego. Ocenie ewaluacyjnej podlegały następujące elementy: efektywność działalności LGD (aktywizacji i promocji), efektywność pracowników Biura LGD, efektywność organu decyzyjnego, przebieg konkursów, efektywność współpracy, stopień realizacji celów, wskaźników, przedsięwzięć, budżetu, jakość procedur i kryteriów.

Raport ewaluacyjny za rok 2020:

Raport z wdrażania LSR 2020

Raport ewaluacyjny za rok 2019:

Raport z wdrażania LSR 2019

Raport ewaluacyjny za rok 2018:
Raport ewaluacyjny za rok 2017:
Raport ewaluacyjny za rok 2016: