Umowa partnerstwa
https://www.mir.gov.pl/aktualnosci/fundusze_europejskie/Documents/Umowa_Partnerstwa_21_05_2014.pdf

Wielofunduszowa Strategia LGD Szlak Tatarski
https://szlaktatarski.org.pl/konsultacje-spoleczne-krynki/
https://szlaktatarski.org.pl/konsultacje-spoleczne-w-gminie-sokolka/
https://szlaktatarski.org.pl/podsumowanie-dzialalnosci-lgd/
https://szlaktatarski.org.pl/zapraszamy-do-wypelnienia-ankiety/
https://szlaktatarski.org.pl/warsztaty-swot/
https://szlaktatarski.org.pl/lokalna-strategia-rozwoju-obszaru-stowarzyszenia-lgd-szlak-tatarski-na-lata-2014-2020/