Posiedzenie Rady

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski informuje, że w dniu 23.09.2021 r. o godz. 08:00 odbędzie się posiedzenie Rady, podczas którego zostaną ocenione wnioski o dofinansowanie złożone w ramach naboru: 10/2021 PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.1.1 Wsparcie na rzecz rozwoju i zakładania działalności gospodarczej i działania szkoleniowe na operacje z zakresu - rozwijania działalności gospodarczej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata....

Forum Podlaskich Lokalnych Grup Działania, 9-10.09.2021 r.

W dniach 9-10.09.2021 r. w Hotelu Kalinowski w Sokółce odbyło się Forum Podlaskich Lokalnych Grup Działania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wydarzenie zostało zrealizowane przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski. W Forum wzięli udział pracownicy biur, członkowie Lokalnych Grup Działania z województwa podlaskiego oraz przedstawiciele Instytucji Zarządzającej Wdrażającej....

XXII Letnia Akademia Wiedzy o Tatarach Polskich – 28.08.2021 r.

28 sierpnia 2021 roku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski zorganizowało imprezę plenerową pn.: „XXII Letnia Akademia Wiedzy o Tatarach Polskich”. W wydarzeniu wzięli udział wszyscy pracownicy biura Stowarzyszenia LGD Szlak Tatarski. „Akademia” odbyła się na ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego, obok Starostwa Powiatowego w Sokółce i była objęta honorowym patronatem Muftiego Tomasza Miśkiewicza. Oficjalne rozpoczęcie „XXII Letniej Akademii Wiedzy o....

Piknik Rodzinny w Krynkach, 29.08.2021 r.

29 sierpnia 2021 roku w Krynkach odbył się „Piknik Rodzinny”. Wydarzenie miało miejsce na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Krynkach, obok basenu miejskiego i placu zabaw. Głównymi organizatorami wydarzenia byli: Burmistrz Krynek i Gminny Ośrodek Kultury w Krynkach. Główną atrakcję wydarzenia stanowiły występy artystyczne zespołów: Jesienny Liść z Gródka, Kapela z Jałówki, Solatium i zespołu dziecięcego Pedeciaki z Dąbrowy....

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski realizuje projekt pn. „Podniesienie poziomu wiedzy i kompetencji Podlaskich LGD”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski realizuje projekt pn. „Podniesienie poziomu wiedzy i kompetencji Podlaskich LGD” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, zgodnie z Umową nr ROR-II/KSOW-N-8/2021 z dnia 27 maja 2021 roku na realizację operacji w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Plan operacyjny na lata 2020-2021. Celem operacji jest przeszkolenie przedstawicieli Lokalnych Grup Działania z....

Zapraszamy na XXII Letnią Akademię Wiedzy o Tatarach Polskich – 28 sierpnia 2021

Już 28 sierpnia 2021 r. na skwerze przy pomniku marszałka Józefa Piłsudskiego w Sokółce odbędzie się „XXII Letnia Akademia Wiedzy o Tatarach Polskich”. Uroczystość uświetnią występy wokalne i taneczne znakomitych wykonawców różnych kultur. Łączymy rozrywkę z edukacją. W programie przewidziano konkursy z nagrodami. Nie zabraknie stoisk z przysmakami tatarskimi i regionalnymi. Na najmłodszych czekają atrakcje: m.in. dmuchane place zabaw i....

KOMUNIKAT W RAMACH NABORÓW 2/2021 ORAZ 8/2021 (obowiązuje od 06.08.2021r.)

LGD Szlak Tatarski oraz Instytucja Zarządzająca informuje, iż zmianie uległ Wzór deklaracji wystawcy weksla in blanco wraz z wekslem, tj. załącznik do Ogłoszenia o naborze wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD. W ramach załącznika wydzielono wzór deklaracji dla osób prawnych oraz dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Uzasadnienie: Zmiana polega na doprecyzowaniu treści deklaracji....
Garncarstwo

Zaproszenie na warsztaty z garncarstwa

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski ma przyjemność zaprosić mieszkańców obszaru LGD na warsztaty z garncarstwa w miejscowości Sokole 59, 16-050 Michałowo. Uczestnicy warsztatów będą mieli możliwość poznania technik pracy z gliną oraz lepienia, zdobienia, wysuszania i wypalania prac za pomocą szkliw, angob i granulatu szklanego. Realizacja zadania podzielona jest na dwa etapy (2 dni) w terminach: 06.09.2021r, 27.09.2021 r.....

Wyniki oceny wniosków złożonych w ramach naboru: 8/2021 PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.2.1 Projekty aktywności lokalnej na operacje z zakresu typ projektu nr 6a-d Programy aktywności lokalnej

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności w załączeniu przedstawia dokumenty dotyczące naboru: 8/2021 PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.2.1 Projekty aktywności lokalnej na operacje z zakresu typ projektu nr 6a-d Programy aktywności lokalnej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata....

Informacja dotycząca planowanej operacji własnej

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski informuje, iż w związku z podaniem do publicznej wiadomości na stronie internetowej www. https://szlaktatarski.org.pl/ w dniu 23.06.2021r. informacji o planowanej operacji własnej nr 1/2021 w ramach działania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w terminie 30 dni od dnia zamieszczenia w/w informacji, tj. do dnia 22.07.2021r. żaden podmiot....

Posiedzenie Rady

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski informuje, że w dniu 27.07.2021 r. o godz. 09:00 odbędzie się posiedzenie Rady, podczas którego zostaną ocenione wnioski o dofinansowanie złożone w ramach naboru: 8/2021 PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.2.1  Projekty aktywności lokalnej na operacje z zakresu typ projektu nr 6a-d Programy aktywności lokalnej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Relacja z punktu informacyjno-konsultacyjnego – 15.07.2021 r., Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kuźnicy

15 lipca 2021 roku w godzinach 12:00-16:00 w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Kuźnicy (ul. Sidrzańska 2, 16-123 Kuźnica) został zorganizowany punkt informacyjno-konsultacyjny. Oddelegowani pracownicy biura opowiadali o aktualnych działaniach aktywizacyjnych prowadzonych przez Stowarzyszenie LGD Szlak Tatarski, a także o aktualnych oraz planowanych naborach wniosków w ramach PROW. W punkcie można było również skorzystać z indywidualnych konsultacji w zakresie....

Relacja z punktu informacyjno-konsultacyjnego – 15.07.2021 r., Urząd Gminy Szudziałowo

15 lipca 2021 roku w godzinach 8:00-12:00 w Urzędzie Gminy Szudziałowo (ul. Bankowa 1, 16-113 Szudziałowo) został zorganizowany punkt informacyjno-konsultacyjny. Oddelegowani pracownicy biura opowiadali o aktualnych działaniach aktywizacyjnych prowadzonych przez Stowarzyszenie LGD Szlak Tatarski, a także o aktualnych oraz planowanych naborach wniosków w ramach PROW. W punkcie można było również skorzystać z indywidualnych konsultacji w zakresie przyznania pomocy na realizację....

Zapraszamy do punktu informacyjno-konsultacyjnego – 15.07.2021 r., Urząd Gminy Szudziałowo, g. 8:00-12:00

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski zaprasza do skorzystania z punktu informacyjno-konsultacyjnego. Punkt jest miejscem, gdzie można otrzymać informacje o dostępnych środkach i sposobach ich pozyskania, a także skorzystać z indywidualnych konsultacji świadczonych przez pracowników biura. Punkt informacyjno-konsultacyjny będzie otwarty w dniu 15 lipca 2021 r. w Urzędzie Gminy w Szudziałowie (ul. Bankowa 1, 16-113 Szudziałowo) w godzinach 8:00-12:00. Zapraszamy.

Zapraszamy do punktu informacyjno-konsultacyjnego – 15.07.2021 r., Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kuźnicy, g. 12:00-16:00

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski zaprasza do skorzystania z punktu informacyjno-konsultacyjnego. Punkt jest miejscem, gdzie można otrzymać informacje o dostępnych środkach i sposobach ich pozyskania, a także skorzystać z indywidualnych konsultacji świadczonych przez pracowników biura. Punkt informacyjno-konsultacyjny będzie otwarty w dniu 15 lipca 2021 r. w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Kuźnicy (ul. Sidrzańska 2, 16-123 Kuźnica) w....