1. Statut LGD

Statut LGD Szlak Tatarski – obowiązuje od 11 czerwca 2021 r. 

Statut LGD Szlak Tatarski – obowiązuje od 22 lutego 2019 r.

Statut-LGD-tekst-jednolity

2. Regulamin biura

REGULAMIN biura

Regulamin Biura – 12 grudnia 2018r.

3. Procedura rekrutacji i zatrudnienia

Procedura rekrutacji i zatrudniania pracowników (aktualna od 26 luty 2020)

Procedura rekrutacji i zatrudniania pracowników – teks jednolity (aktualna od 10.08.2018)

Procedura rekrutacji i zatrudniania pracowników (22.01.2018-10.08.2018)

Procedura rekrutacji i zatrudniania pracowników (28.11.2016 – 10.08.2018)

4. Regulamin Rady

REGULAMIN RADY (obowiązujący od 13.05.2019 r.

REGULAMIN RADY (obowiązuje od 28 listopada 2016 r.)

REGULAMIN RADY (obowiązuje od 30 września 2016 r.)

5. Regulamin Walnego

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGD Szlak Tatarski – obowiązuje od 22 lutego 2019 r.

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW (obowiazuje od 24 lutego 2017 r.)

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW (obowiazuje od 30 wrzesnia 2016 r.)

6. Regulamin Zarządu

REGULAMIN ZARZĄDU (obowiązuje od 09 sierpnia 2016 r.)

REGULAMIN ZARZĄDU (obowiązuje od24 lutego 2017 r.)

7. Komisja Rewizyjna

Regulamin Komisji Rewizyjnej – obowiązuje od 11 czerwca 2021 r.

REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNEJ ( obowiązuje od 22 grudnia 2015 r.)

8. Procedura uzgadniania terminu i warunków naboru wniosków

Procedura uzgadniania terminu i warunków naboru wniosków -obowiązująca od 18.01.2021 r.

Procedura uzgadniania terminu i warunków naboru wniosków obowiązująca od 18 października 2019 r

Procedura uzgadniania terminu i warunków naboru wniosków aktualna od 21.09.2018 r.

Procedura uzgadniania terminu i warunków naboru wniosków – aktualna od 06 marca 2018 r.

Procedura uzgadniania terminu i warunków naboru wniosków aktualna od 14 lutego 2018 r.

PROCEDURA UZGADNIANIA TERMINU I WARUNKÓW NABORU WNIOSKÓW (obowiązuje od 1 lutego 2017 r (1)

PROCEDURA UZGADNIANIA TERMINU I WARUNKÓW NABORU WNIOSKÓW (obowiązuje od 1 lutego 2017 r (2)

9. Procedura ustalania lub zmiany kryteriów wyboru operacji

Procedura ustalania lub zmiany kryteriów wyboru operacji (obowiązująca od 26.03.2021 r.)

Procedura ustalania lub zmiany kryteriów wyboru operacji- obowiązująca od 18.01.2021 r.

Procedura ustalania lub zmiany kryteriów wyboru operacji (aktualna od 28.01.2020 r.)

Procedura ustalania lub zmiany kryteriów wyboru operacji – aktualna od 25 lutego 2019 r.

Procedura ustalania lub zmiany kryteriów wyboru operacji – aktualna od 06 marca 2018 r.

PROCEDURA USTALANIA LUB ZMIANY KRYTERIÓW WYBORU OPERACJI (OBOWIĄZUJE OD 06 KWIETNIA 2017 R.)

10.  Procedura oceny wniosków i wyboru operacji oraz ustalania kwot wsparcia w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Procedura oceny wniosków i wyboru operacji oraz ustalania kwot wsparcia w ramach PROW – obowiązująca od 18.01.2021 r.

Procedura oceny wniosków i wyboru operacji w ramach PROW – obowiązująca od 18 października 2019 r

Procedura oceny wniosków i wyboru operacji w ramach PROW- obowiązująca od 30 października 2018 r.

Procedura oceny wniosków i wyboru operacji w ramach PROW- obowiązująca od 30 października 2018 r.

Procedura oceny wniosków i wyboru operacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 aktualna od 14 lutego 2018 r.

11. Procedura oceny wniosków i wyboru operacji oraz ustalania kwot wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego

Procedura oceny wniosków i wyboru operacji w ramach RPO WP – obowiązująca od 18.01.2021 r.

Procedura oceny wniosków i wyboru operacji w ramach RPO WP – obowiązująca od 18 października 2019 r

Procedura oceny wniosków i wyboru operacji w ramach RPOWP – obowiązująca od 30 października

Procedura oceny wniosków i wyboru operacji w ramach RPOWP – obowiązująca od 30 października

Procedura oceny wniosków i wyboru operacji oraz ustalania kwot wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego

12. Procedura przekazywania do ZW dokumentacji dotyczącej przeprowadzonego wyboru wniosków

Procedura przekazywania do ZW dokumentacji dotyczącej przeprowadzonego wyboru wniosków-obowiązująca od 18.01.2021 r.

Procedura przekazywania do ZW dokumentacji dotyczącej przeprowadzonego wyboru wniosków-obowiązująca od 18 października 2019 r

Procedura przekazywania do ZW dokumentacji dotyczącej przeprowadzonego wyboru wniosków 21.09.2018

Procedura przekazywania do ZW dokumentacji dotyczącej przeprowadzonego wyboru wniosków aktualna od 14 lutego 2018 r.

PROCEDURA PRZEKAZYWANIA DO SW DOKUMENTACJI DOTYCZĄCEJ PRZEPROWADZONEGO WYBORU WNIOSKÓW (obowiązuje od 30 września 2016 r.)

13. Procedura oceny i wyboru grantów

Procedura oceny i wyboru grantów w ramach projektów grantowych (obowiązuje od 05 kwiecień 2019 r.)

Procedura oceny i wyboru grantów w ramach projektów grantowych (obowiązuje od dnia 28 czerwca 2018 r)

PROCEDURA OCENY I WYBORU GRANTÓW W RAMACH PROJEKTÓW GRANTOWYCH (obowiązuje od 19 czerwca 2017 r.)

14. Procedura oceny i wyboru operacji własnych

Procedura oceny i wyboru operacji własnych obowiązująca od 21 maja 2021 r.

PROCEDURA OCENY I WYBORU OPERACJI WŁASNYCH (obowiązuje od 19 czerwca 2017r.)

15. Plan szkoleń dla członków Rady i pracowników biura

Plan Szkoleń dla organu decyzyjnego i pracowników Biura-aktualny od 30 lipca 2021r.

Plan szkoleń dla organu decyzyjnego i pracowników biura (aktualny od 02.12.2020r.)

Plan szkoleń dla organu decyzyjnego i pracowników biura (aktualny od 02.03.2020)

Plan szkoleń dla organu decyzyjnego i pracowników Biura-aktualny od 13 stycznia 2020 r.

Plan Szkoleń dla organu decyzyjnego i pracowników Biura- aktualny od 03 kwiecień 2019 r.

Plan Szkoleń dla organu decyzyjnego i pracowników Biura -aktualny od 03 kwiecień 2019 r

Plan Szkoleń dla Zarządu, członków Rady i pracowników Biura (aktualny od dnia 31 grudnia 2018 r.)

Plan Szkoleń dla Zarządu, członków Rady i pracowników Biura (obowiązuje od dnia 28 czerwca 2018 r.)

Plan szkoleń dla Zarządu, członków Rady i Pracowników Biura aktualny od 10 stycznia 2018 r.

PLAN SZKOLEŃ DLA CZŁONKÓW RADY I PRACOWNIKÓW BIURA (obowiązuje od dnia 19 czerwca 2017 r.)

16. Procedura przyjmowania członków

Procedura przyjmowania członków obowiązująca od 07 maja 2021 r.

Procedura przyjmowania członków obowiązująca od 22 stycznia 2018 r.

Procedura przyjmowania członków (obowiązuje od 24 lutego 2017 r.)

17. Harmonogram realizacji Planu komunikacji.

Harmonogram realizacji Planu komunikacji na 2021 r.

Zaktualizowany Harmonogram realizacji Planu komunikacji na 2020 r.

Harmonogram-realizacji-planu-komunikacji-2020

Harmonogram realizacji Planu komunikacji na 2019 r.

18. Regulamin udzielania zamówień

Regulamin udzielania zamówień (aktualny od 14 luty 2020 r.)

Regulamin zamówień LGD (obowiązuje od 27 listopada 2019 r.)

Regulamin udzielania zamówień jednolity

19. Regulamin świadczenia usług doradczych

Regulamin świadczenia usług doradczych 2020- aktualny od 4.12.2020 r.