Do głównych zadań Biura Stowarzyszenia LGD Szlak Tatarski należy:

 • aktywizacja i podejmowanie działań na rzecz Stowarzyszenia,
 • prowadzenie spraw administracyjnych, finansowych i organizacyjnych Stowarzyszenia,
 • animacja lokalna i współpraca,
 • monitoring stopnia realizacji LSR,
 • udzielanie doradztwa wnioskodawcom,
 • wsparcie organizacyjne organów Stowarzyszenia,
 • wstępna weryfikacja wniosków o przyznanie pomocy,
 • prowadzenie rejestru interesów członków Rady,
 • realizacja Planu komunikacji.

Biuro służy realizacji celów i zadań Stowarzyszenia i zostało powołane na potrzeby działalności prowadzonej przez Stowarzyszenie, tak aby zapewnić możliwość podejmowania i obsługi interesantów, umożliwić organizację spotkań i posiedzeń władz Stowarzyszenia oraz zapewnić możliwość archiwizowania dokumentacji.

Struktura organizacji Biura przedstawia się następująco:

 • Kierownik Biura,
 • Specjalista ds. wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju i księgowości,
 • Asystent ds. wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju,
 • Księgowa/Księgowy
 • zewnętrzni zleceniobiorcy.

Obecnie zatrudnieni pracownicy Biura LGD:

 • Karolina Rokicka – p.o. Kierownika Biura. Pracownik zatrudniony od lutego 2017 r. na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony w pełnym wymiarze czasu pracy.
 • Iwona Rećko – Specjalista ds. wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju. Pracownik zatrudniony od maja 2017 r. na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony w pełnym wymiarze czasu pracy.
 • Marta Krawiel – Asystent ds. wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju. Pracownik zatrudniony od czerwca 2018 r. na podstawie umowy o pracę na czas określony w pełnym wymiarze czasu pracy.
 • Oliwia Anna Filkiewicz – Asystent ds. wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju. Pracownik zatrudniony od lipca 2018 r. na podstawie umowy o pracę na czas określony w pełnym wymiarze czasu pracy.
 • Małgorzata Trembowska – Księgowa. Pracownik zatrudniony od grudnia 2012 r. na podstawie umowy zlecenia.
 • Piotr Karol Bujwicki – Koordynator ds. wdrażania LSR. Zatrudniony od marca 2020 roku na podstawie umowy zlecenia.