W skład Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski  wchodzi od 7 do 13 członków.

Do kompetencji Rady należy:

  1. wybór operacji, w rozumieniu art. 2 pkt. 9 rozporządzenia nr 1303/2013, które mają być realizowane w ramach opracowanej przez Lokalną Grupę Działania Lokalnej Strategii Rozwoju,
  2. ustalenie kwoty wsparcia zgodnie z art. 34 ust 3 lit f rozporządzenia nr 1303/2013.

Struktura Rady

DO POBRANIA:

Rada Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski – skład aktualny od 11 czerwca 2021 r.

Rada Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski-skład aktualny od 31 stycznia 2020-r.