Lokalna Strategia Rozwoju

KARTA POMYSŁU PROJEKTU

UMOWA RAMOWA

WNIOSEK O AKTUALIZACJĘ LSR

Aneks Nr 1 z dnia 24 marca 2017 r. – do umowy Nr 00006-6933-UM1040002/15 z dnia 17 maja 2016 r.

Aneks Nr 2 z dnia 06 czerwca 2017 r. – do umowy Nr 00006-6933-UM1040002/15 z dnia 17 maja 2016 r.

Aneks Nr 3 z dnia 09 marca 2018 r. – do umowy Nr 00006-6933-UM1040002/15 z dnia 17 maja 2016 r.

Aneks Nr 4 z dnia 08 listopada 2018 r. – do umowy Nr 00006-6933-UM1040002/15 z dnia 17 maja 2016 r.

Aneks Nr 5 z dnia 21 grudnia 2018 r. – do umowy Nr 00006-6933-UM1040002/15 z dnia 17 maja 2016 r.

Aneks Nr 6 z dnia 11 lutego 2019 r. – do umowy Nr 00006-6933-UM1040002/15 z dnia 17 maja 2016 r.

Aneks Nr 7 z dnia 19 czerwca 2019 r. – do umowy Nr 00006-6933-UM1040002/15 z dnia 17 maja 2016 r.

Aneks Nr 8 z dnia 25 października 2019 r. – do umowy Nr 00006-6933-UM1040002/15 z dnia 17 maja 2016 r

Aneks Nr 9 z dnia 15 stycznia 2020 r. – do umowy Nr 00006-6933-UM1040002/15 z dnia 17 maja 2016 r.

Aneks Nr 10 z dnia 17 marca 2020 r. – do umowy Nr 00006-6933-UM1040002/15 z dnia 17 maja 2016 r.

Aneks Nr 11 z dnia 22 lipca 2020 r. – do umowy Nr 00006-6933-UM1040002/15 z dnia 17 maja 2016

Aneks Nr 12 z dnia 16 grudnia 2020 r. – do umowy Nr 00006-6933-UM1040002/15 z dnia 17 maja 2016 r.

Aneks Nr 13 z dnia 22 marca 2021 r. – do umowy Nr 00006-6933-UM1040002/15 z dnia 17 maja 2016 r.

Lokalna Strategia Rozwoju Szlak Tatarski przyjęta uchwałą Zarządu nr 1/VIII/2021 z dnia 13 sierpnia 2021 r.

Aneks Nr 14 z dnia 14 października 2021 r. – do umowy Nr 00006-6933-UM1040002/15 z dnia 17 maja 2016 r.