Wyposażenie pracowni ceramicznej

Działanie: Mały projekt Nazwa Beneficjenta: Hanna Danuta Sienkiewicz Tytuł: Wyposażenie pracowni ceramicznej „Glina wczoraj, dziś i jutro” Wartość ogólna operacji: 20 722,16 Wartość wypłaconej pomocy: 16 335,72 Opis zrealizowanej operacji: Projekt zakładał zakup wyposażenia pracowni ceramicznej: pieca do wypalania ceramiki oraz innych materiałów niezbędnych do tworzenia i zdobienia wyrobów a także organizację warsztatów z ceramiki skierowanych do turystów i okolicznych...

Historia krzyżami i kapliczkami przydrożnymi zapisana

Działanie: Małe projekty Nazwa Beneficjenta: Fundacja „Uroczysko Kamienica” Tytuł: Wydanie książki pt. "Historia krzyżami i kapliczkami przydrożnymi zapisana" Okres realizacji operacji: 06.09.2012-28.02.2014 Wartość ogólna operacji: 21 200,00 zł Wartość wypłaconej pomocy: 16 960,00 zł Opis zrealizowanej operacji: dzięki przyznanej pomocy finansowej Fundacja „Uroczysko Kamienica” mogła wydać publikację pt. "Historia krzyżami i kapliczkami przydrożnymi zapisana" autorstwa Pana Romualda Bujwickiego (ur. 1940 r.) od urodzenia...

Remont zabytkowej cerkwi w Samogródzie

Działanie: Odnowa i rozwój wsi Tytuł: Wymiana okien i remont elementów stolarki okiennej w zabytkowej cerkwi w Samogródzie Nazwa Beneficjenta: Parafia Prawosławna pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Samogródzie Okres realizacji operacji: grudzień 2012 r. – listopad 2013 r. Wartość ogólna operacji: 165 931,71zł Wartość wypłaconej pomocy: 120 000,00 zł Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu Parafia Prawosławna pod wezwaniem świętych Apostołów Piotra i Pawła w Samogródzie mogła dokonać wymiany i...

Budowa punktu serwisowego dla koni

Działanie: Mały projekt Nazwa Beneficjenta: ATJ Janusz Kaźmierowski Tytuł: Budowa punktu serwisowego dla koni Okres realizacji operacji: 28.10.2011-29.10.2012 Wartość ogólna operacji: Wartość wypłaconej pomocy: 23 336,22 Opis zrealizowanej operacji: działania projektowe obejmowały budowę punktu serwisowego dla koni na terenie agroturystyki w miejscowości Lipina. Inwestycja zakładała wybudowanie drewnianej wiaty o wymiarach 6m x 12 m składającej się z 4 pomieszczeń: boksu dla...

Zakup i instalacja kolektorów słonecznych w agroturystyce

Działanie: Małe projekty Nazwa Beneficjenta: POL BUD Katarzyna Kucharewicz Tytuł: Zakup i instalacja kolektorów słonecznych w agroturystyce Okres realizacji operacji: 05.08.2010-13.06.2011 Wartość ogólna operacji: 18 479,58 Wartość wypłaconej pomocy: 10 603,04 zł Opis zrealizowanej operacji: projekt zakładał zakup i montaż zestawu kolektorów słonecznych w celu ogrzewania wody w gospodarstwie agroturystycznym. W skład zakupionego zestawu kolektorów słonecznych weszło 6 kolektorów płaskich, zasobnik na...

Mapa przyrodniczo-turystyczna LGD „Szlak Tatarski”

Działanie: Mały projekt Nazwa Beneficjenta: Stowarzyszenie na rzecz Ekorozwoju "Agro-Group" Tytuł: Mapa przyrodniczo-turystyczna LGD „Szlak Tatarski” Okres realizacji operacji: 28.10.2011-28.02.2013 Wartość ogólna operacji: Wartość wypłaconej pomocy: 24 000 zł Opis zrealizowanej operacji: Mapa przyrodniczo-turystyczna LGD Szlak Tatarski to projekt, którego zadaniem było podniesienie atrakcyjności turystycznej poprzez rozwój informacji i promocji obszarów wiejskich przy pomocy mapy turystyczno-przyrodniczej obszaru LGD. Jego beneficjent, Stowarzyszenie na...

Budowa Ruskiej Bani

Działanie: Mały projekt Nazwa Beneficjenta: Marek Grzegorz Marszałek Tytuł: Budowa Ruskiej Bani Okres realizacji operacji: 28 grudnia 2011 r. – 30 marca 2012 r. Wartość ogólna operacji:  42 700,00 zł Wartość wypłaconej pomocy: 25 000,00 zł Opis zrealizowanej operacji: współfinansowanie projektu ze środków PROW 2007-2013 umożliwiło Beneficjentowi budowę tradycyjnej Ruskiej Bani na terenie prowadzonego gospodarstwa agroturystycznego. Prace obejmowały przygotowanie fundamentu...

Wieczór czterech kultur

Działanie: Mały projekt Nazwa Beneficjenta: Gminny Ośrodek Kultury w Krynkach Tytuł: „Wieczór czterech kultur” Okres realizacji operacji: 5 lutego 2010 r. – 29 listopada 2010 r. Wartość ogólna operacji: 18 830,00 zł Wartość wypłaconej pomocy: 8 452,33 zł Opis zrealizowanej operacji: Dzięki środkom PROW 2007-2013 Gminny Ośrodek Kultury w Krynkach zorganizował w dniach 24-25 lipca 2010 roku imprezę plenerową pn....

Warsztaty Kultury Tatarskiej

Działanie: Mały projekt Nazwa Beneficjenta: Regionalne Centrum Kultury Tatarów Polskich „ASMAN” Tytuł: Warsztaty Kultury Tatarskiej Okres realizacji operacji: 10 września 2010 r. – 4 lipca 2011 r. Wartość wypłaconej pomocy: 13 585,00 zł Opis zrealizowanej operacji: „Warsztaty Kultury Tatarskiej” są kolejnym projektem zrealizowanym przez Fundację „Regionalne Centrum Kultury Tatarów Polskich Asman” przy wsparciu ze środków PROW 2007-2013. Celem operacji było...

Organizacja Rolniczego Święta Tatarskiego Sabantuj

Działanie: Mały projekt Nazwa Beneficjenta: Regionalne Centrum Kultury Tatarów Polskich „ASMAN” Tytuł: Organizacja Święta Tatarskiego Rolniczego Sabantuj Okres realizacji operacji: 08 października 2010 r. – 35 marca 2011 r. Wartość wypłaconej pomocy: 14 935,78 zł Opis zrealizowanej operacji: w ramach przedsięwzięcia Fundacja „Regionalne Centrum Kultury Tatarów Polskich Asman” zorganizowała w dn. 26.06.2010 roku w Kruszynianach odradzające się tatarskie Święto Pługa...

Remont dachu świetlicy przy remizie strażackiej

Działanie: Mały projekt Nazwa Beneficjenta: Gminna Krynki Tytuł: Remont dachu na budynku świetlicy przy remizie strażackiej w Krynkach wraz z wyposażeniem. Okres realizacji operacji: 5 lutego 2010 r. – 31 stycznia 2011 r. Wartość ogólna operacji: 47 358,72 zł Wartość wypłaconej pomocy: 15 287,41 zł Opis zrealizowanej operacji: W ramach „Małego projektu” Beneficjent wykonał remont dachu świetlicy mieszczącej się przy...

Zakup i instalacja placu zabaw dla dzieci

Działanie: Małe projekty Nazwa Beneficjenta: Stanica Kresowa Edyta Szubska Tytuł: Zakup i instalacja placu zabaw dla dzieci Okres realizacji operacji: 03 czerwca 2011 r. – 31 maja 2012 r. Wartość ogólna operacji: 45 510,00 zł Wartość wypłaconej pomocy: 25 000,00 zł Opis zrealizowanej operacji: Operacja miała na celu poszerzenie oferty turystycznej obszaru objętego LSR poprzez zakup i instalację placu zabaw...

Budowa ogrodzenia placu ujeżdżeniowego dla koni

Działanie: Mały projekt Nazwa Beneficjenta: Stanica Kresowa Edyta Szubska Tytuł: Budowa ogrodzenia placu ujeżdżeniowego dla koni oraz organizacja imprez Okres realizacji operacji: 23 czerwca 2010 r. – 30 czerwca 2011 r. Wartość ogólna operacji:  48 513,98 zł Wartość wypłaconej pomocy: 25 000,00 zł Opis zrealizowanej operacji: Przy wsparciu ze środków PROW 2007-2013 w gospodarstwie agroturystycznym „Stanica Kresowa” w Poczopku powstało...

Zakup przyczepy do przewozu koni

Działanie: Małe projekty Nazwa Beneficjenta: Stanica Kresowa Edyta Szubska Tytuł: Zakup przyczepy do przewozu koni oraz zakup 10 rowerów turystycznych i 10 kasków Okres realizacji operacji: 03 czerwca 2011 r. – 03 czerwca 2012 r. Wartość ogólna operacji:  52 123,42 zł Wartość wypłaconej pomocy: 25 000,00 zł Opis zrealizowanej operacji: „Mały projekt” zrealizowany przez Beneficjenta miał za zadanie zaspokojenie potrzeb...

Wykonanie placu zabaw w Igryłach

Działanie: Małe projekty Nazwa Beneficjenta: Gmina Sokółka Tytuł: Wykonanie placu zabaw w miejscowości Igryły Okres realizacji operacji: 09.12.2011 r. – 31.05.2012 r. Wartość ogólna operacji: 26 383,50 zł Wartość wypłaconej pomocy: 13 813,80 zł Opis zrealizowanej operacji: Zakres operacji obejmował wykonanie placu zabaw na terenie sołectwa Igryły. Pozyskane środki umożliwiły zakupienie 9-elementowego kompletu urządzeń rekreacyjnych, składającego się z zestawów Jaś,...