Stowarzyszenie LGD Szlak Tatarski

16-100 Sokółka, ul. Grodzieńska 1 (budynek SOK, wejście od sklepu „Stokrotka”)
Kontakt telefoniczny z biurem pod numerem: 85 711-50-50, 534462728.
Adres e-mail: szlaktatarski@gmail.com

Biuro otwarte od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00
Informacje o LSR 2014-2020 można uzyskać w dniach:
środa, czwartek w godzinach 10:00-14:00
Biuro LGD na mapie: