W skład Stowarzyszenia LGD Szlak Tatarski wchodzi 81 członków reprezentujących trzy sektory: publiczny, gospodarczy i społeczny.

Najliczniej reprezentowany jest sektor społeczny tj. 42 członków, w tym 7 osób spoza obszaru LGD oraz 6 osób reprezentujących podmioty społeczne:

  • 1 fundację, do której najważniejszych celów statutowych należy propagowanie twórczych zachowań i stylu życia sprzyjających budowaniu więzi międzyludzkich i międzypokoleniowych w środowisku lokalnym, ze szczególnym uwzględnieniem grup społecznych zagrożonych wykluczeniem i poznawanie, kultywowanie i ochrona polskiej kultury tradycyjnej z całym jej bogactwem, a zwłaszcza w jej wymiarze etnograficznym ze szczególnym uwzględnieniem wielokulturowości Podlasia;
  • 1 klub sportowy działający w zakresie rekreacji konnej i hipoterapii,
  • 3 stowarzyszenia, działające między innymi w zakresie: integracji środowiska lokalnego, poprawy jakości życia mieszkańców, działalności na rzecz zachowania i promowania walorów obszarów działalności propagującej rozwiązania proekologiczne działalności na rzecz rozwoju produktów lokalnych, wspierania przedsiębiorczości, likwidacji barier edukacyjnych, pomocy osobom starszym i wykluczonym społecznie.
  • 1 parafię katolicką.

Sektor gospodarczy reprezentuje 33 członków: rolników, sprzedawców detalicznych, usługodawców, właścicieli gospodarstw agroturystycznych.

Sektor publiczny reprezentowany jest przez jednostki samorządu terytorialnego, czyli 5 gmin członkowskich LGD (Krynki, Kuźnica, Sidra,  Sokółka, Szudziałowo) oraz Starostwo Powiatowe w Sokółce.

Struktura członkow lgd

DO POBRANIA:

Członkowie Stowarzyszenia LGD Szlak Tatarski – aktualny skład od 30 października 2020r
Członkowie Stowarzyszenia LGD Szlak Tatarski – aktualny skład od 14 luty 2020r
Członkowie Stowarzyszenia LGD Szlak Tatarski – aktualny skład od 10 stycznia 2020r
Członkowie Stowarzyszenia LGD Szlak Tatarski – aktualny skład od 16 października 2019r
Członkowie Stowarzyszenia LGD Szlak Tatarski – aktualny skład od 07 czerwca 2019r
Członkowie Stowarzyszenia LGD Szlak Tatarski – aktualny skład od 19 marca 2019r.
Członkowie Stowarzyszenia LGD Szlak Tatarski – aktualny skład od 05 luty 2019r.
Członkowie Stowarzyszenia LGD Szlak Tatarski – aktualny skład od 12 grudnia 2018r.
Członkowie Stowarzyszenia LGD Szlak Tatarski aktualny skład od 15 czerwca 2018 r.
Członkowie Stowarzyszenia LGD Szlak Tatarki (nieaktualny skład od 15 czerwca 2018 r.).
Członkowie Stowarzyszenia LGD Szlak Tatarki (nieaktualny skład od 23 lutego 2018)

Członkowie-Stowarzyszenia-LGD-Szlak-Tatarki-(nieaktualny-skład-od-17 listopada 2017)
Członkowie-Stowarzyszenia-LGD-Szlak-Tatarski-nieaktualny-skład-od-27września2017