Wykonanie obiektów sportowo-rekreacyjnych w Geniuszach

Działanie: Odnowa i rozwój wsi Nazwa Beneficjenta: Gmina Sokółka Tytuł: Wykonanie obiektów sportowo- rekreacyjnych w Geniuszach Okres realizacji operacji: 03 listopada 2011 r. – 28 czerwca 2012 r. Wartość ogólna operacji:  128 150,67 zł Wartość wypłaconej pomocy: 83 500,00 zł Opis zrealizowanej operacji: projekt zakładał stworzenie warunków do uprawiania aktywnych form wypoczynku oraz rozwijania zainteresowania … ZOBACZ WIĘCEJ >

Remont cerkwi w Starej Grzybowszczyźnie

Działanie: Odnowa i rozwój wsi Nazwa Beneficjenta: Parafia Prawosławna pw. Zaśnięcia NMP Ostrów Północny, gm. Krynki Tytuł: Remont zewnętrzny cerkwi filialnej pw. Narodzenia Św. Proroka Jana Chrzciciela w Starej Grzybowszczyźnie, gm. Krynki Okres realizacji operacji: 03.06.2011 r. – 25.07.2012 r. Wartość ogólna operacji: 720 599,56 zł Wartość wypłaconej pomocy: 500 000,00 zł Opis zrealizowanej operacji: … ZOBACZ WIĘCEJ >

Skip to content