Komunikat w ramach naboru 8/2021 obowiązujący od dnia 14.06.2021 r.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski informuje, iż w związku z omyłką pisarską zmianie uległ termin na składanie wniosków o dofinansowanie projektów. Wnioski o udzielenie wsparcia w wersji papierowej (wraz z wersją elektroniczną, potwierdzeniem przesłania oraz oświadczeniem do LGD) przyjmowane będą w siedzibie LGD do dnia 14 czerwca 2021 r. do godziny 16:00.

W związku z powyższym zmianie uległ Załącznik nr 1 do ogłoszenia Warunki udzielania wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD z zakresu typu projektu nr 6 Programy aktywności lokalnej.

Zmiany dotyczą terminu, w którym możliwe jest składanie wersji papierowej wniosków o dofinansowanie.

Poniżej do pobrania aktualna treść załącznika:

1.Warunki udzielenia wsparcia typ 6 – aktualne od 14.06.2021 r.

image_printDrukuj stronę
Przekaż dalej: