Mapa przyrodniczo-turystyczna LGD „Szlak Tatarski”

Działanie: Mały projekt

Nazwa Beneficjenta: Stowarzyszenie na rzecz Ekorozwoju „Agro-Group”

Tytuł: Mapa przyrodniczo-turystyczna LGD „Szlak Tatarski”

Okres realizacji operacji: 28.10.2011-28.02.2013

Wartość ogólna operacji:

Wartość wypłaconej pomocy: 24 000 zł

Opis zrealizowanej operacji: Mapa przyrodniczo-turystyczna LGD Szlak Tatarski to projekt, którego zadaniem było podniesienie atrakcyjności turystycznej poprzez rozwój informacji i promocji obszarów wiejskich przy pomocy mapy turystyczno-przyrodniczej obszaru LGD. Jego beneficjent, Stowarzyszenie na rzecz Ekorozwoju „Agro-Group”, realizując powyższy projekt  nawiązało współpracę z Podlaskim Stowarzyszeniem Agroturystycznym, w ramach którego na obszarze LGD działa kilkanaście podmiotów – kwater agroturystycznych.

Dobrze przygotowana mapa to bez wątpienia narzędzie, które zachęca turystów i mieszkańców regionu do poznawania (mniej lub bardziej znanych) atrakcji turystycznych. Z całą pewnością opracowana przez Beneficjenta mapa przyrodniczo-turystyczna stała się skutecznym narzędziem promocji i informacji o obszarze funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania. Mapa w interesujący sposób prezentuje obiekty infrastruktury turystycznej i okołoturystycznej oraz poprawia dostępność do rozwiniętej infrastruktury pełniącej funkcje publiczne, społeczno-kulturalne, rekreacyjne i sportowe. W mapie przyrodniczo-turystycznej LGD Szlak Tatarski znalazły się opisy walorów naturalnych i kulturowych, co – oprócz efektu promocyjnego – przyczynia się również do zachowania dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego miejscowości. Umieszczono tam informacje o infrastrukturze turystycznej i handlowej, a także opisy obiektów kulturowych, historycznych i przyrodniczych. Niezwykle istotny jest fakt, że to lokalne zasoby naturalne są podstawową treścią mapy. Wśród nich znajdują się m.in. opisy rezerwatów, w tym rezerwatu NATURA 2000.

image_printDrukuj stronę
Przekaż dalej:
Skip to content