NOWY WZÓR UMOWY I ANEKSU DO UMOWY O PRZYZNANIU POMOCY W ZAKRESIE ROZWIJANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Informujemy, iż na stronie internetowej ARiMR został zamieszczony wzór umowy o przyznaniu pomocy w zakresie rozwijania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (wersja 8z) oraz wzór aneksu do umowy o przyznaniu pomocy w zakresie rozwijania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Ww. formularz umowy jest również dostępny na stronie internetowej ARiMR:

https://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wszystkie-wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html

Umowa i aneks dotyczą Beneficjentów, którzy złożyli wnioski do LGD Szlak Tatarski w zakresie rozwijania działalności gospodarczej, którzy realizują operacje, a także którym nie ukończył się okres trwałości projektu tj. nie minął okres 3 lat (w przypadku rozwijania działalności gospodarczej) od dnia wypłaty płatności końcowej.

W przypadku Umów zawartych przed dniem 21 maja 2021 r. istnieje możliwość ich aneksowania, dlatego też zachęcamy wszystkich Beneficjentów do ich aneksowania.

Ponadto ze względu na zmienione i obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, do formularza umowy, jako nowe załączniki dołączone zostały następujące dokumenty:

  • Załącznik nr 6 – Oświadczenie o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy;
  • Załącznik nr 7 – Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim / o ustanowionej małżeńskiej rozdzielności majątkowej;
  • Załącznik nr 8 – Oświadczenie współwłaściciela przedsiębiorstwa;
  • Załącznik nr 9 – Deklaracja małżonka współwłaściciela przedsiębiorstwa;
  • Załącznik nr 10 – Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

Zachęcamy do zapoznania się ze zmianami. Przedstawiamy w skrócie wypunktowane wprowadzone zmiany w zakresie rozwijania działalności gospodarczej
(zał. Zmiany w zakresie rozwijania działalności gospodarczej).

Pliki do pobrania:

Zmiany w zakresie rozwijania działalności gospodarczej

Umowa-19.2-inne-wl-wer.8z

Aneks-19.2-Inne-Własne

Załącznik nr 1 – ZRF 19-2 inne własne 8z

Załącznik nr 2 – wykaz działek

Załącznik nr 3 – kary

Załącznik nr 3a – kary

Załącznik nr 5 – IMRB IPRO 19.2 I W 8z

Załącznik nr 6 – Oświadczenie o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy

Załącznik nr 7 – Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim / o ustanowionej małżeńskiej rozdzielności majątkowej

Załącznik nr 8 – Oświadczenie współwłaściciela przedsiębiorstwa

Załącznik nr 9 – Deklaracja małżonka współwłaściciela przedsiębiorstwa

Załącznik nr 10 – Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

image_printDrukuj stronę
Przekaż dalej: