Podpisanie umowy na realizację projektu współpracy – „Kulinarne Unikaty Lokalną Tradycją”

Logo

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski wraz z Lokalną Grupą Działania Stowarzyszeniem N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi oraz Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania Brama na Podlasie w dniu 2 września 2021 roku podpisało umowę o przyznaniu pomocy na realizację projektu współpracy pn. „Kulinarne Unikaty Lokalną Tradycją”.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej, w ramach poddziałania 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania.

Celem operacji jest podniesienie atrakcyjności obszarów LGD poprzez utworzenie infrastruktury oraz map ze szczególnym uwzględnieniem produktów lokalnych, a także zwiększenie wiedzy mieszkańców terenów realizacji LSR na temat rozwoju obszarów, identyfikacji i promocji produktu lokalnego w oparciu o lokalne zasoby.

Okres realizacji projektu: maj 2021 r. – czerwiec 2022 r.

Zakres realizowanej operacji obejmie m.in. organizację wizyty studyjnej, realizację konkursu i filmu promocyjnego, zorganizowanie warsztatów kulinarnych, opracowanie map interaktywnych, a także organizację wyjazdu na targi.

Projekt współpracy będzie realizowany w ukierunkowaniu na: wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych; zachowanie dziedzictwa lokalnego oraz promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych oraz lokalnej przedsiębiorczości.

Umowa projektu współpracy ”Kulinarne Unikaty Lokalną Tradycją”

image_printDrukuj stronę
Przekaż dalej: