Relacja z warsztatów ceramicznych realizowanych w ramach projektu współpracy „Smaki Łączą Regiony”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski wraz z partnerem projektu Lokalną Grupą Działania Stowarzyszeniem „Sąsiedzi” w dniach 06.09.2021 r. i 27.09.2021 r. w miejscowości Sokole, Gmina Michałowo zorganizowały warsztaty ceramiczne. W zadaniu uczestniczyli mieszkańcy terenów objętych LSR ww. Lokalnych Grup Działania.

Warsztaty podzielone zostały na dwa etapy pracy (2 dni), podczas których uczestnicy poznali podstawowe techniki pracy z gliną: wygniatanie z kuli, technikę wałeczków, technikę płatów. Część praktyczną zajęć poprzedziła część teoretyczna, która miała za zadanie przygotować uczestników do bezpiecznego używania poszczególnych
materiałów i ich zastosowania w pracowni ceramicznej. Podczas drugiego spotkania uczestnicy warsztatów zdobili wysuszone i wypalone prace za pomocą szkliw, angob i granatu szklanego. Dzięki zastosowaniu różnorodnych materiałów uczestnicy warsztatów ukończyli kurs z szerokim spektrum umiejętności oraz wiedzy.

Niniejsze zadanie zostało zrealizowane w ramach projektu pn.: „Smaki Łączą Regiony” w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

image_printDrukuj stronę
Przekaż dalej: