Remont zabytkowej cerkwi w Samogródzie

Działanie: Odnowa i rozwój wsi

Tytuł: Wymiana okien i remont elementów stolarki okiennej w zabytkowej cerkwi w Samogródzie

Nazwa Beneficjenta: Parafia Prawosławna pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Samogródzie

Okres realizacji operacji: grudzień 2012 r. – listopad 2013 r.

Wartość ogólna operacji: 165 931,71zł

Wartość wypłaconej pomocy: 120 000,00 zł

Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu Parafia Prawosławna pod wezwaniem świętych Apostołów Piotra i Pawła w Samogródzie mogła dokonać wymiany i remontu stolarki okiennej w zabytkowej cerkwi w Samogródzie. Renowacji i wymianie podlegało łącznie 28 okien. Prace remontowe przyczyniły się do ochrony dziedzictwa kulturowego i historycznego obszaru LGD.Drewniana cerkiew wzniesiona w 1867 roku jest przede wszystkim świątynią, jednak ze względu na wielokulturowość obszaru LGD stanowi także ciekawy punkt na trasach wędrówek turystycznych.

image_printDrukuj stronę
Przekaż dalej:
Skip to content