Wyniki konkursu na pracownika biurowego

Dnia 8 kwietnia Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski zamieściło na stronach Internetowych: LGD Szlak Tatarski, Powiatowego Urzędu Pracy oraz na tablicach ogłoszeń w Urzędach Gmin ogłoszenie o konkursie na stanowisko pracownika biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski. Oferty można było składać w terminie od 19 kwietnia do 26 kwietnia 2013 r.

W wyznaczonym terminie wpłynęło 21 ofert. W dniu 29 kwietnia przeprowadzono weryfikację formalną złożonych dokumentów aplikacyjnych. Weryfikacji nie podlegało 7 ofert, które złożono niezgodnie z zasadami określonymi w ogłoszeniu (przesłane drogą elektroniczną), natomiast 3 oferty nie spełniły kryteriów formalnych. Wyłoniono 11 kandydatów na stanowisko pracownika biura.

Rozmowy kwalifikacyjne odbyły się 06 maja i uczestniczyło w nich 11 osób.

Najwyżej oceniono kandydaturę Pani Joanny Czarnowicz, której po rekomendacji Zarządowi zaproponowano w/w stanowisko.

image_printDrukuj stronę
Przekaż dalej: