Wyniki naboru na asystenta do spraw wdrażania LSR

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski informuje, że na podstawie przeprowadzonego naboru na Asystenta do spraw wdrażania LSR oraz Zarządzenia nr 2/VI/2018 Prezesa Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia naboru na stanowisko Asystenta do spraw wdrażania LSR wybrano Panią Martę Krawiel. Podsumowanie naboru na stanowisko 

Uzupełnienie do naboru na pracownika.

Szanowni Państwo, W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, tj. wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO/GDPR) uprzejmie prosimy o dołączenie do dokumentacji aplikacyjnej dotyczącej naboru....

Wynik naboru na Asystenta do spraw wdrażania LSR

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski informuje, że na podstawie przeprowadzonego naboru na Asystenta do spraw wdrażania LSR oraz Zarządzenia Nr 1/IX/2016 Prezesa Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski z dnia 14 września 2016 r. na stanowisko Asystenta wybrano Panią Monikę Grusznis. DO POBRANIA:  Podsumowanie naboru na stanowisko Asystenta ds. wdrażania LSR

Nowa oferta pracy

Zainteresowanych pracą w biurze LGD zapraszamy do zapoznania się z Ogłoszeniem o naborze na stanowisko: Asystent do spraw wdrażania LSR. DO POBRANIA: Pełna treść ogłoszenia o naborze

Wyniki naborów

Wynik naboru na obsługę finansowo-księgową Informujemy, że na podstawie przeprowadzonego naboru na obsługę finansowo-księgową oraz Zarządzenia Nr 2/VIII/2016 Prezesa Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski z dnia 10 sierpnia 2016 r. do obsługi finansowo-księgowej Stowarzyszenia wybrano Panią Małgorzatę Trembowską. Wynik naboru na stanowisko Asystenta do spraw wdrażania LSR Informujemy, że na podstawie zakończonego procesu rekrutacji na stanowisko Asystenta do spraw....

Konkurs na Koordynatora Projektu Współpracy

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski poszukuje koordynatora projektu współpracy pt. „Mobilne Okno Blisko Informacji - internetowy serwis informacyjny na urządzenia mobilne” w ramach działania 421 Wdrażanie projektów współpracy  w zakresie operacji polegającej na realizacji projektu współpracy współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 – LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.                       Zakres głównych obowiązków: -....

Wyniki konkursu na pracownika biurowego

Dnia 8 kwietnia Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski zamieściło na stronach Internetowych: LGD Szlak Tatarski, Powiatowego Urzędu Pracy oraz na tablicach ogłoszeń w Urzędach Gmin ogłoszenie o konkursie na stanowisko pracownika biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski. Oferty można było składać w terminie od 19 kwietnia do 26 kwietnia 2013 r. W wyznaczonym terminie wpłynęło 21 ofert. W dniu 29....

Konkurs na stanowisko pracownika biurowego

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski ogłasza konkurs na stanowisko pracownika biurowego. Zakres głównych obowiązków obsługa administracyjna i organizacyjna realizatorów projektu, zabezpieczenie materiałów dydaktycznych i innych pomocy niezbędnych dla administracyjnej realizacji projektu; przygotowanie działań związanych z promocją projektu; nadzór i zarządzanie materiałami informacyjnymi, promocyjnymi i szkoleniowymi związanymi z realizacją projektu; prowadzenie ewidencji administracyjnej realizacji projektu; prowadzenie i kompletowanie dokumentacji....